Forside

RENOVERING AF KIRKEGÅRDEN I NÆSBYHOVED BROBY

Mandag d. 13. januar begyndte renoveringen af Næsbyhoved Broby kirkegård som vil vare i ca. 2 måneder.

Det drejer sig kun om gang- og fællesarealer og i store træk skal der udføres følgende:

Alleen fra Broby Kirkevej op til kirken fældes og der plantes nye træer, flagstangen flyttes til hjørnet ved tårnet så flaget kan ses fra begge indgange og P. plads. Træer som står ved gavl ved tårnet fjernes. Chr. Lehns minde renoveres med nye granitsøjler mv., højbed mod kapel fjernes.

BILLEDER FØR:

BILLEDER EFTER:

Askealle fældes plus andre asketræer som er syge fældes også. Der plantes ny hæk mod det nye naturområde fra den bredde sti og mod syd.

Vi havde selv vores egne ønsker til renoveringen og provstiet havde et ønske om at et areal mod syd skulle udlægges til natur område. Med hjælp fra Den Grønne tegnestue Odense, har vi fået godkendt projektet, som vil blive udført af anlægsgartner Stein Frandsen.

Ved evt. spørgsmål er man velkommen til at kontakte menighedsrådets formand Erik Nielsen.

Tlf. 20458321, mail: formand@naesbyhovedbrobykirke.dk

Kalender