Forside

Menighedsrådets konstituering...

...gældende fra 1. søndag i advent, 29. november 2020

Formand - Erik Nielsen
Næstformand/ kasserer - Ellen Andersen
Kontaktperson - Berit Lambertsen og Jonas Dean Weisenberg
Kirkeværge  Allesø - Kirsten Bendtsen
Kirkeværge Næsbyhoved Broby -  Maibritt Christensen

Covid-19 restriktioner

Opdatering 29. oktober 2020
Fra den 29. oktober og frem til og med 2. januar 2021 har regeringen udvidet kravet om at bære mundbind eller visir til også at gælde i kultur- og kirkeinstitutioner. 

Når du besøger eller deltager i en aktivitet i folkekirken i et lokale med offentlig adgang (for eksempel Allehelgensgudstjeneste), skal du overholde det gældende krav om brug af mundbind. 

Du skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af lokalet, og når du bevæger dig rundt i lokalet. 

Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under aktiviteten. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.

Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.

Kravet om mundbind gælder ikke for præster og andre forkyndere eller ansatte og frivillige, som hjælper til under ceremonien. 

Kravet gælder heller ikke deltagere, som har en central rolle i den konkrete ceremoni, for eksempel:

  • Dåbsbarn/-forældre og faddere, når dåbshandlingen finder sted
  • Konfirmander
  • Brudepar (inklusiv personer som bistår brudeparret i forbindelse med ceremonien)
  • De nærmeste efterladte ved bisættelser og begravelser (inklusiv kistebærere). Undtagelsen gælder ikke nødvendigvis hele begravelsesfølget.

læs den fulde beskrivelse på folkekirken.dk - klik her

DETTE ER ET OPSLAG FRA UGE 37:
De nye Covid-19 restriktioner får IKKE konsekvenser for andre kirkelige handlinger samt arrangementer i Allesø- og Næsbyhoved-Broby kirke samt i Sognegården.

I folkekirkens kirker og øvrige lokaler gælder fortsat følgende restriktioner:

Der må maksimalt forsamles, hvad der svarer til 1 person pr. 2 m2. Dog med det forbehold, at der samtidig skal kunne holdes 2 meters afstand fra næsetip til næsetip, hvis der synges, og 1 meters afstand fra næsetip til næsetip, hvis der ikke synges.

Gudstjenester og andre kirkelige handlinger samt arrangementer i kirke og sognegård berøres ikke af forsamlingsforbuddet på 50 personer, så længe disse restriktioner overholdes.

Kalender