Kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt ligesom vielse på et rådhus.

Ønsker I at blive gift i Allesø eller Næsbyhoved Broby kirke, skal I kontakte kirkekontoret for at aftale den dato, hvor vielsen skal finde sted. Det kan også være en mulighed at blive viet uden for kirkerummet, men nogle særlige krav skal være opfyldt. Kirkekontoret vil kunne fortælle, hvilken præst, der kommer til at forestå vielsen ligesom kontoret vil orientere om, hvilke papirer, der skal være tilstede ved vielsen. Mindst én af Jer skal være medlem af folkekirken.

Ca. 1 - 2 måneder før vielsen skal I kontakte præsten og aftale et møde. Her vil I snakke lidt om, hvorfor I gerne vil giftes, hvem I er og hvordan selve den kirkelige handling foregår. I skal måske snakke om, hvilke salmer, I gerne vil have, der skal synges. Hvilken musik I vil gå ind til m.m. I kan blive inspirereret til jeres salmevalg her

Og så er det en god ide, at gå ind på www.Folkekirken.dk hvor I kan læse meget mere om den kirkelige vielse.

Velsignelse

Er I gift på rådhuset, kan I senere får Jeres bryllup velsignet i kirken. Der er ingen tidsgrænse. Det er som ved vielse en betingelse, at én af Jer er medlem af folkekirken.

I kan kontakte kordegnen og aftale nærmere.

Ønsker I at ændre navn i forbindelse med vielsen, skal dette gøres via www.borger.dk